VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

TWR (het vroegere Trans World Radio)

De eerste organisatie die wij onder de aandacht willen brengen is TWR, het vroegere Trans World Radio. Hun motto is: "De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden".
Voor meer informatie over het werk van TWR kijk je op https://www.twr.nl/

Motivatie: Onze zwager Jurgen Boontje en Dient(je), zijn vrouw, zijn betrokken in het werk van TWR, dat ten doel heeft de blijde boodschap van de Bijbel wereldwijd te verspreiden via de ether en het internet. 

Jurgen werkt als Ondersteuning Media Training Specialist voor TWR Europe. Hij is een beroepstechneut, die veel voor de organisatie zal kunnen betekenen. Daarom bevelen we deze organisatie van harte aan.
Voor meer informatie over de betrokkenheid van Jurgen en Dien bij TWR kijk je op https://www.twr.nl/project/jurgen-dien-boontje/

E-mailen
Info
LinkedIn