VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

Op deze pagina vind je uitleg over en linkjes naar organisaties die wij graag aanbevelen.

MEER PROFIJT VOOR NON-PROFIT

De verkoop van onze (e-)boeken via  boekenbestellen.nl levert meer sponsoring op voor de goede doelen die wij aanbevelen, dan wanneer hetzelfde boek wordt besteld via andere verkoopkanalen, terwijl de aanschafprijs hetzelfde is.

On this page you find explainations and links to organisations which we like to recommend.

MORE PROFIT FOR NON PROFIT

Ordering our (e-)books through boekenbestellen.nl has more profit for the (non profit) charities we sponsor, than when you order them through other retail channels, though the price is the same.


MOTIVATIE

Wij willen organisaties steunen waar mensen bij werken die persoonlijk bij ons bekend zijn.

De opbrengst uit de verkoop van boeken, muziek en afbeeldingen wordt verdeeld onder de organisaties en een klein deel wordt gebruikt voor VIP4ever zelf.

Elk kalenderjaar worden er maximaal drie organisaties uitgekozen, die begunstigd zullen worden vanuit de opbrengsten.

Wij sponsoren geen privé-personen, maar wel de organisaties waar zij werken.

Wij verwijzen wel naar de werkzaamheden die deze personen doen, zodat je begrijpt wat ons motiveert. 

MOTIVATION

We want to support organisations (NGOs) where people work, that we know in person.

The refunds from selling books, music and pictures will be spread amoung these organisations, and a smaller part will be used for VIP4ever itself.

Every year there will be selected a maximum of three organisations, that will receive a part from the refunds.

We don't sponsor private persons, but we do sponsor the organisations where they work.

We do refer to the work these persons are doing, so you understand what motivates us.

PROJECTEN die VIP4ever heeft uitgekozen:

PROJECTS that VIP4ever has chosen to support:

 

Wij, als VIP4ever, willen graag aan deze organisaties bijdragen middels een deel van de opbrengsten uit de verkoop van boeken, beeldmateriaal en muziek.

Daarnaast kan je natuurlijk altijd rechtstreeks aan de genoemde doelen doneren.

We, as VIP4ver, want to support these organisations through sharing a part of the refunds from the selling of our books, pictures and music.

Of course it is upto you if you want to support these organisations or projects directly.

E-mailen
Info
LinkedIn