VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures


Welkom bij mijn blogs

Als ik over mijn (Nederlandstalige) boeken schrijf, schrijf ik in het Nederlands.
Maar als het over mijn muziek gaat, dan schrijf ik graag in het Engels.
Op mijn muziek-site schrijf ik alleen in het Engels, vanwege de internationale uitstraling. Via streamingdiensten gaat mijn muziek de hele wereld over!!!


Welcome at my blogs page

Where I write about my books, I'll only write in Dutch. 
But as soon as I'm writing about my music, I'll love to blog in English as well.
I hope seeing you soon, again.

Meest recente 5 inzendingen

  • 70 years young and still creative: Reflections of A Celtic Mood
  • ALBUM: Reflections Of The Four Seasons
  • The Secrets of Valentine
  • ALBUM: Reflections - Secrets from the Heart
  • La Única, onze debuut roman ziet het daglicht

Archief

2024:februari | maart | juni
2023:januari | juni | augustus
2022:maart | mei | juli | augustus | oktober
2021:november | december

Categorieën

27.06.2024

70 years young and still creative: Reflections of A Celtic Mood

(English below)
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 70 jaar.
Die dankbaarheid geef ik graag weer in mijn muziek.
Ik voel me niet te oud om nog nieuwe dingen te leren en te ondernemen, zoals het ontdekken van de digitale en online muziekwereld. Daarom blijft mijn muzikale bron nog steeds nieuwe muziek produceren, die ik vervolgens graag met jou deel, op streamingdiensten zoals Spotify en YouTube Music.

Mijn nieuwste release heet: Reflections of a Celtic Mood.
Geheel spontaan ontstond in 2004 een improvisatie, die uiteindelijk in 2016 ook een compositie werd, waarvan ik dacht: dat lijkt wel een Schots/Iers/Keltisch/Gallic nummertje. Dus noemde ik het ‘My Celtic Mood’. Nu, ruim tien jaar later speelde ik weer eens een (volledig andere) improvisatie, maar waar ik wel datzelfde gevoel bij kreeg. En zo ontstond ‘My Celtic Mood - 2024′.
Beide nummers en nog meer in die sfeer hebben nu hun weg gevonden naar het Album Reflections of a Celtic Mood. Een paar nummers van oudere Albums heb ik ook opgenomen, om de sfeer te completeren. 

De cover toont ons een stoomtrein die over het Glenfinnan Viaduct in de Schotse Hooglanden rijdt. Dit landschap werd o.a. gebruikt voor de verfilming van Harry Potter. 
A.I. heeft me geholpen om dit plaatje te maken en dat heb ik aangevuld met mijn tekst. 

Het tweede nummer op het Album heet ‘The Highlands Railway’, waarin je de trein op gang hoort komen, de cadans van de wielen op het spoor hoort, de lock hoort puffen en fluiten, het landschap aan je voorbij ziet glijden en je je kunt voorstellen dat er zo nu en dan een stationnetje wordt aangedaan. 

Ik ben benieuwd naar jouw Reflectie op dit Album. Laat het me weten via het Contactformulier.

In de loop der tijd heb ik zo het een en ander online mogen zetten, zoals mijn project Reflections omvat nu een aantal Albums.
Daarnaast heb ik een aantal Singles gepubliceerd.
Je kunt ze via onderstaande linkjes allemaal vinden op de site van mijn distributie-platform Amuse en daar doorklikken naar jouw favoriete streaming-service.

Albums:
- Reflecting You (heruitgave in 2022 van een CD uit 2004)
- Reflections - Secrets from the Heart (augustus 2023)
- Reflections - The Secrets of Valentine (14-02-2024)
- Reflections of the Four Seasons (opnames uit 2004):
  + Spring (21-03-2024)
  + Summer (21-06-2024)
  + Autumn (21-09-2024)
  + Winter (21-12-2024)
  + Reflections of The Four Seasons - Complete (21-03-2025)
- Reflections of a Celtic Mood (rond mijn 70e verjaardag op 01-07-2024)

Singles:
Just for You (juli 2022)
You are My Favorite (september 2022)
The Crucifixion of Christ (Good Friday 2024)

Extra:
Glashelder - in memory of Anita Glastra-Boontje (heruitgave van onze familie-CD uit 2001)

Ik hoop dat je van al deze muziek netzo blij van wordt als ik. Je kunt al mijn muziek ook vinden via mijn website: https://wsjpiano.nl

Verder hoop ik mijn muziek ook op papier uit te kunnen geven. Maar dat duurt nog wel een poos(je), want voordat ik mijn improvisaties leesbaar heb gemaakt (dat heet transscriptie), is er alweer heel wat water door de Rijn gestroomd. Ben jij geïnteresseerd in mijn bladmuziek? Stuur me dan een mailtje. Dan weet ik dat ik niet voor niets bezig ben.

(English here)

With great gratitude, I look back on the past 70 years.
I like to express that gratitude in my music.
I don’t feel too old to learn and do new things, such as discovering the digital and online music world.
That’s why my musical source continues to produce new music, which I then like to share with you, on streaming services such as Spotify and YouTube Music.

My latest release is called: Reflections of a Celtic Mood.
An improvisation arose completely spontaneously in 2004, which eventually became a composition in 2016, of which I thought: that sounds like a Scottish/Irish/Celtic/Gallic song. So I called it ‘My Celtic Mood’. Now, more than ten years later, I played another (completely different) improvisation, but it gave me the same feeling. And so ‘My Celtic Mood - 2024′ was born.
Both songs and more in that vein have now found their way to the Album Reflections of a Celtic Mood. 

The cover shows us a steam train passing over the Glenfinnan Viaduct in the Scottish Highlands. This landscape was used, among other things, for the film adaptation of Harry Potter. 
A.I. helped me to have this picture made and I supplemented it with my text. 

The second song on the album is called ‘The Highlands Railway’, in which you hear the train starting, the cadence of the wheels on the track, the lock puffing and whistling, you can imagine the landscape glide past you and you can see that a small station is visited.

I also recorded a few songs from older albums to complete the atmosphere. I’m curious about your Reflections on this Album. Let me know via the Contact form.

Over time I have been able to put a few things online, such as my Reflections project that now includes a number of Albums.
And I have also published a number of Singles.
You can find them by clicking on each of the following links, where you land on my distribution platform Amuse, and there you can proceed by choosing your favorite streaming service.

Albums:
- Reflecting You (re-release in 2022 of a CD from 2004)
- Reflections - Secrets from the Heart (August 2023)
- Reflections - The Secrets of Valentine (14-02-2024)
- Reflections of the Four Seasons (recordings from 2004):
  + Spring (21-03-2024)
  + Summer (21-06-2024)
  + Autumn (21-09-2024)
  + Winter (21-12-2024)
  + Reflections of The Four Seasons - Complete (21-03-2025)
- Reflections of a Celtic Mood (around my 70th birthday on 01-07-2024)

Singles:
Just for You (July 2022)
You are My Favorite (September 2022)
The Crucifixion of Christ (Good Friday 2024)

Additional:
GlasHelder - in memory of Anita Glastra-Boontje (re-release of our family CD from 2001)

I hope you enjoy all this music as much as I do. You also can find all my music via my website: https://wsjpiano.nl

I also hope to be able to publish my music on paper. But that will take a while, because before I have made my improvisations legible (that’s called transcription), a lot of water has already flowed through the river Rhine as we say in the Netherlands.
Are you interested in my sheet music? Then send me an email. Then I know that I am not working for nothing.

Admin - 12:42:56 @ Algemeen, Muziek | Een opmerking toevoegen


E-mailen
Info
LinkedIn